ระยะห่างเสาธง และ ผืนธง (Flag)
ผืนธง

Supralon - Polyester ข้อมูลลักษณะจำเพาะ

   จุดเด่น

 • ธงผลิตด้วยผ้าถักแบบวาร์ปนิต 3 โคน ที่มีเนื้อละเอียด ด้วยเส้นด้าย 100% พอลีเอสเทอร์
 • เนื้อผ้าทนต่อแรงดึงและแรงฉีกขาด แต่มีความยืดหยุ่น
 • สีที่ใช้เป็นสีคุณภาพสูง ทนต่อแดดและสภาวะแวดล้อม
 • สามารถพิมพ์ได้ลายภาพเหมือนจริง
 • ธงสามารถซักได้และแห้งเร็ว
 • สามารถเพิ่มคุณสมบัติหน่วงไฟเป็นทางเลือกเพิ่ม สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ

 

   ข้อมูลด้านเทคนิก

 

 • น้ำหนักผ้า                    110 กรัม/ต.ร.ม.
 • ขนาดเส้นด้าย                เส้นใยยาวพอลีเอสเทอร์ 50dTex
 • ความทนต่อแรงดึง           58 กิโลกรัม
 • ความทนต่อแรงฉีกขาด      2 กิโลกรัม

 

    ความคงทนต่อสี
 

 • ความคงทนของสีต่อแสงแสดงเป็นค่าระหว่าง 1 ถึง 8 เมื่อเปรียบเทียบกับผ้าวูลสีน้ำเงิน (Blue Wool scale)
 • โดยปกติสีจะซีดจางด้วยรังสีเหนือม่วง (Ultra Violet radiation, UV) และน้ำ ซึ่งหยดน้ำจะมีผลคล้าย

  กับกระจกขยายทำให้แสงทำให้ปฎิกิริยากับสีมากขึ้น
 • ระดับความคงทน 1 หน่วย แสดงถึงความคงทนของสีได้ระยะเวลานานขึ้นเท่าตัว ก่อนจะซีดจางเมื่อเทียบกับ

  ระดับก่อนหน้าโดยค่าที่สูงแสดงถึงความคงทนที่มาก


    ระดับความคงทนของสีของธงที่บริษัทผลิต ผ่านการทดสอบดังนี้
 

 • ความคงทนของสีต่อแสง :                  6-7 จาก 8 ระดับของมาตราฐาน ISO 105-B02
 • ความคงทนของสีดต่อสภาวะอากาศ:     6-7 จาก 8 ระดับของมาตราฐาน ISO 105-B04 ที่ 600 ชั่วโมง
 • ความคงทนของสีต่อการซัก :               5 จาก 5 ระดับ ของมาตรฐาน ISO 105-C06/A2S ที่ 40°C

 

     การต้านเชื้อรา

     เนื่องจากพอลีเอสเทอร์ไม่ซับน้ำ ซึ่งทำให้ธงที่ผลิตจากผ้าพอลีเอสเทอร์แห้งเร็ว และการที่พอลีเอสเทอร์เป็น

     พลาสติกไม่มีส่วนผสมจากสารธรรมชาติที่จะสามารถเป็นอาหารของเชื้อราได้ ดังนั้นธงนี้จึงยากที่จะขึ้นรา

 

ธงชาติไทยขนาดใหญ่ เราสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ดังนี้

1. บริเวณมุมของเสาธงมีการเสริมผ้าเป็น 2 ชั้น เพื้อป้องกันการฉีกขาด 2. บริเวณขอบด้านรอบเสาธง เสริมความแข็งแรงด้วยการเย็บด้ายคู่ถึง 2 ครั้ง

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-1.jpg

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-2.jpg

3. เสริมสร้างความแข็งแรงด้วยการเพิ่ม cliphook บริเวณด้านเสาธงทุก ๆ 1 เมตร เพื่อเวลาที่ธงสะบัด บริเวณ
  ด้านเสาธงจะแนบติดกับเสาธงและสามารถรองรับน้ำหนักของธงเพื่อไม่ให้ธงขาดง่าย


4. บริเวณด้านเสาธงได้เพิ่มความแข็งแรงด้วยเทปขาว 150 mm.,เทปขาว 70 mm. และเสริมด้วยการเย็บ
  ด้ายคู่เพิ่มขึ้นอีก 2 ครั้ง

ผืนธงผ้าโพลีเอสเตอร์-3.jpg

 
ขั้นตอนสุดท้ายเรามีรูปแบบในการติดตั้งธงชาติหลากหลายให้ท่านเลือก เช่น เชือก , ตะขอ หรือ ห่วง

 

 

ระยะห่างระหว่างเสาธง

 

Recommended distance between flagpoles

ข้อแนะนำสำหรับระยะห่างระหว่างเสาธง

 

General Sizing rule :

If the flagpoles are installed near a building, the length of the largest pole should be approximately the same as the height of the building. If the flagpoles are not installed in the vicinity of a building, the sizes can be determined freely. It shall be considered however that flagpoles and flags are an important tool to strengthen your corporate image and that the larger the poles, the stronger the message will be !!!

 

ขนาดของเสาธง:

สำหรับเสาธงที่ติดตั้งใกล้กับตัวอาคารความสูงของเสาธงต้นที่สูงที่สุดควรจะมีความสูง อยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับความสูงของตัวอาคารแต่สำหรับเสาธงที่ไม่ได้ติดตั้งอยู่ใกล้กับ บริเวณตัวอาคาร ขนาดความสูงของเสาธง จะให้เป็นขนาดความสูงเท่าไรก็ได้อย่างไรก็ตามขนาดของเสาธงและผืนธงนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเสริมความมั่นคงหนักแน่นในภาพลักษณ์หนึ่งเดียวของท่านและยิ่งเสาธงสูงมากเท่าไรก็ย่อมที่จะสื่อถึงความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

 

Length ความสูง ต้นกลาง

Length ความสูง ต้นข้าว

Recommended distance ข้อแนะนํา ระยะห่างระหว่างเสาธง 

                4m.

               3m.

                                      80cm.

                5m.

               4m.

                                    100cm.

                6m.

                5m.

                                     100cm.

                 7m.

                6m.

                              100 – 150cm.

                 8m.

                7m.

                              150 – 180cm.

                 9m.

                7m. 

                              150 – 180cm.

                10m. 

                8m.

                              150 – 180cm.

                11m.

                 9m.

                               180 – 220cm.

                12m.

                 10m.

                               180 – 220cm.

                14m.

                12m.  

                                200 – 240cm.

                15m.

                13m.

                                 240 – 280cm.

                16m.

                14m.

                                 280 ­– 320cm.

                18m.

                15m.

                                 280 – 320cm.

                20m.

                16m.

                                 350 – 380cm.