เสาธงไฟเบอร์กลาส (Fiberglass FlagPole)
เสาไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักที่เบามากและดูทันสมัย อีกทั้งมีฐานเสาที่ปรับเอนล้มเสาลงมาได้ จึงสามารถติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เองได้อย่างสะดวกสบาย มากไปกว่านั้นไฟเบอร์กล๊าสไม่มีชั้นผิวที่ให้เกิดสนิมและไม่เป็นสื่อไฟฟ้า
เสาธงไฟเบอร์กลาส (Fiberglass FlagPole)