เสาธงเหล็ก (Steel Flagpole)
เสาธงชุบกัลวาไนซ์ เป็นเสาธงที่มีความแข็งแรงและป้องกันสนิม เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ราคาย่อมเยา
เสาธงเหล็ก (Steel Flagpole)