เสาธงอะลูมิเนียม (Aluminum Flagpole)
อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่เบาที่มีลักษณะไม่เป็นเงาและไม่เป็นสนิม การเคลือบเสาธงสีอะลูมิเนียมจะมี Anodised Aluminium และ Powder Coated Aluminium ผิวจะเรียบทนทาน
เสาธงอะลูมิเนียม (Aluminum Flagpole)